Načrtovanje in projektiranje
Specializirane tehnične projektantske rešitve omogočajo pripravo integriranih, kompleksnih in celovitih rešitev po meri naročnika.

Tehnično načrtovanje in projektiranje je temelj učinkovitega delovanja in optimizacije tehničnega sistema. 

V lastnem projektivnem oddelku v celoti pripravimo projektno dokumentacijo v vseh fazah izvajanja: IDZ (idejna zasnova), IDP (idejni projekt), PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja), PZR (projekt za razpis), PZI (projekt za izvedbo), PID (projekt izvedbenih del) in POV (projekt obratovanja in vzdrževanja). Ponujene rešitve temeljijo na splošnih tehničnih normativih, standardih in predpisih. Vse to je oplemeniteno z  rezultati dolgoletnih izkušenj in znanja na področju zagotavljanja rešitev za trgovine in trgovske centre, termalnih in spa objektov, bencinskih servisov, bank, skladišč, industrijskih objektov, objektov javne uprave (knjižnice, šole, univerze, sodišča, …), prometnih rešitev ter poslovnih in stanovanjskih stavb. 

Povpraševanje