Sistem vodenja zunanjih parkirišč
Mestna središča se izgubljajo v poplavi vozil - prometnih zastojih, s tem narašča onesnaženost mest in nezadovoljstvo prebivalcev mesta, turistov in lokalnih podjetnikov.

Učinkovita mobilnost mestnih središč v skladu z vašo parkirno politiko 

Z načrtovanim in odgovornim uvajanjem rešitev upravljanja prometa in nadzora zunanjih parkirišč, povečate pretočnost prometa v mestnih središčih, izkoristite obstoječe parkirne zmogljivosti, izboljšate kakovost življenja prebivalcev in povečate učinkovitost logistične funkcije.  
Zagotovite večjo pretočnost mestnega prometa z nadzorom zasedenosti zunanjih parkirišč ter aktivnim usmerjanjem vozil, v realnem času, na prazna parkirna mesta, kar vodi do zmanjšanja emisij izpušnih plinov, do večjega zadovoljstva uporabnikov in vzpostavitev varnejšega mesta.
 
 • Zmanjšanje časa iskanja prostega parkirnega mesta
 • izboljšana rotacija na parkiriščih 
 • zmanjšanje onesnaženosti in hrupa
 • povečanje pretočnosti prometa v mestnih jedrih
 • omejitev prometa v mestnem središču
 • hitra, enostavna in okolju prijazna namestitev in izgled
 • natančne informacije v realnem času
 • zmanjšanje goljufij pri plačilu parkirnin
 • povečanje zadovoljstva prebivalcev, obiskovalcev
 • izboljšana kvaliteta življenja prebivalcev 
 • obujanje mestnih središč
 • pametna mesta.

Povpraševanje