Kontrola pristopa
Kontrola dostopa varuje prostore pred vstopom nepooblaščenih oseb in hkrati omogoči sledljivost uporabe varovanih prostorov.

Upravljanje in nadzor dostopov do vhodov je danes nuja vsakega podjetja. 

S sistemom kontrole pristopa povečamo stopnjo varnosti zaposlenih, zaupnih informacij in kritičnih sredstev podjetja. Sistem je namenjen zaposlenim in obiskovalcem podjetja (poslovne stavbe, industrijski objekti, trgovine).   

  • Preprečevanje nedovoljenih vstopov v prostor.
  • Zaščita poslovnih informacij.
  • Obvladovanje potencialnih tveganj.
  • Nadzorovanje vstopa ljudi in vozil.
  • Centralno upravljanje dostopov.
  • Integracija z drugimi sistemi.
  • Povečanje varnosti ljudi in premoženja.

Izdelki

kontroler1

Izdelki

Čitalec1

Izdelki

programska oprema

Izdelki

ključavnica

Izdelki

kartice

Izdelki

KT 300 Expansion Kit

Izdelki

trirog

Izdelki

Cube

Povpraševanje