Sistem odkrivanja in javljanja požara
Učinkovito preprečevanje ogroženosti ljudi ter poškodb opreme in zgradb je temeljna naloga sistemov zgodnjega odkrivanja in javljanja požarov.

Skrbno načrtovan in izveden sistem zgodnjega odkrivanja in javljanja požara rešuje življenja in premoženje.  

Namen in naloga sistema za avtomatsko javljanje požara je čimprejšnje odkrivanje požara oziroma zgorevalnih produktov, ki nastanejo med oksidacijo (tlenjem ali gorenjem s plamenom). Sistem spada med sisteme aktivne požarne zaščite. Izbruh požara je potrebno v realnem času nadzorovati, štejejo sekunde in zato je že v fazi načrtovanja in projektiranja potrebno izbrati kakovosten napredni sistem javljanja požara glede na specifičnost posameznega objekta. 
 
  • Zgodnje odkrivanje požara.
  • preprečevanje poškodb in škode.
  • visoka zanesljivost delovanja v različnih pogojih.
  • javljanje različnih vrst požara.
  • govorni javljalniki za alarmiranje in ciljno evakuacijo.
  • visoka zmogljivost sistema z možnostjo razširitve.
  • integracija z drugimi tehničnimi sistemi.
  • 24/7 tehnični servis in podpora.  

Izdelki

Centrala

Izdelki

javljalnik

Izdelki

Govorni  javljalnik

Izdelki

modul

Izdelki

termovizija 2

Povpraševanje