Perimetrična zaščita
Perimetrična zaščita zazna vsiljivce že ob vstopu na določeno območje z varnostno najvišjo stopnjo ogroženosti. Večinoma se sistem perimetrične zaščite uporablja na področjih vodnih zajetij, vojaških objektov, letališč, skladišč z rizičnimi skupinami proizvodov in drugih kritičnih objektih.

Objekti z varnostno najvišjo stopnjo ogroženosti zahtevajo najvišjo stopnjo zaščite. 

Sistem zazna vsiljivca, takoj ko vstopi na varovano območje. Alarm ob vstopu je takoj posredovan v nadzorni center, kjer so pravočasno opozorjeni o nezaželenem vstopu in omogoča hitri odzivni čas. 

Glede na okolje poznamo različne tipe zaščite: sistem detekcije žične ograje, sistem detekcije za tlakovane poti in sistem detekcije za montažo v tla. 
Sistem detekcije žične ograje zaznava plezanje na ograjo ali rezanje ograje. Napredna tehnologija v javljalnikih in nadzorni enoti, zagotavlja visoko občutljivost, natančno detekcijo in odpornost na vremenske vplive, kot so veter, dež in sneg.  
Sistem detekcije za tlakovane poti je popolnoma neviden, saj se namesti pod pločnike, tlakovane poti, ceste, teraso, v stopnice in zidove. Napredna tehnologija, zagotavlja visoko občutljivost, natančno detekcijo in odpornost na lažne alarme, živali, vremenske vplive in drugo.
Sistem detekcije za montažo v tla zagotavlja detekcijo prisotnosti vsiljivca na poljubno velikem odprtem območju – posestva, vodna zajetja, vojaški objekti, letališča in drugih področjih. Sistem je popolnoma neviden, primeren za vgradnjo pod različne površine: asfalt, tlakovano površino, zelenico, prodnata tla in druge površine. 


  • Zaščita varnostno najbolj ogroženih objektov.
  • Zanesljiva zaznava vsiljivcev.
  • Popolnoma umestitev zaščite v okolje.
  • Varovanje poljubno velikega območja.
  • Vremenski vplivi ne vplivajo na zanesljivost delovanja.
  • Skrajša odzivni čas  varnostne službe.
  • Integracija z drugimi sistemi varovanja. 

Povpraševanje