Zaposlitvene priložnosti
Zaposleni so najpomembnejši del podjetja, ki s svojimi vrednotami, znanjem, sposobnostmi in osebnostjo gradijo uspešnost podjetja. Želja po znanju in timski duh sta glavni značilnosti, ki jih od novega sodelavca pričakujemo.

PRIDRUŽI SE ODLIČNI EKIPI TENZORJANCEV 


Prosto delovno mesto: VARNOSTNI TEHNIK –m/ž

Iščemo nove sodelavce, ki bi skrbeli za vgradnjo sistemov varovanja in nadzorovanja, ki so vgrajeni pri naročnikih podjetja. Ste pripravljeni na nove izzive, vas zanima kako lahko vaše znanje in izkušnje pripomorejo k uspešnosti podjetja? 

Naloge:
Seznanitev z načrtom varovanja po posameznem objektu, kjer je oprema že vgrajena in usklajevanje izvajanja servisiranja le-te.
Vgradnja sistemov tehničnega varovanja. 
Odzivanje na prijave napak na sistemih varovanja, kjer je prišlo do motenj v delovanju sistema.
Nudenje telefonske pomoči pri reševanju in odpravljanju napak na sistemih varovanja, ki smo ga vgradili pri konkretnem naročniku.
Odzivanje in odpravljanje napak v času dežurne pripravljenosti.
Po potrebi priprava in pisanje navodil za uporabo in usposobitev uporabnika za pravilno uporabo.
Vodenje dokumentacije o izvedenih delih in dokumentiranje sprememb v izvedbi glede na tehnično dokumentacijo.
Vodenje in usklajevanje dokumentacije o prevzetem in porabljenem materialu s skladiščnikom in oddajanje celotne dokumentacije o izvedbi do operativnega vodje.   
Ugotavljanje skladnosti vgrajene opreme in podajanje priporočil.

Profil:
Zaključena najmanj tehnična izobrazba smeri – elektrotehnike, strojništva, računalništva ali mehatronike.
Pridobljena in veljavna nacionalna poklicna kvalifikacija Varnostni tehnik.
Posedovanje službene izkaznice zasebnega varovanja.
Zdravstvena in psihična sposobnost.
Pri kandidatu ne obstajajo varnostni zadržki kot so določeni v ZZasV.
Imate vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju vgradnje in servisiranja opreme za tehnično varovanje (kot izkušnje se štejejo izkušnje za dela in naloge varnostnega tehnika, še posebej iz področja servisiranja in to po 
        pridobitvi NPK-ja).
Pri delu ste sistematični, analitični in samoiniciativni, imate sposobnost kritičnega razmišljanja in objektivnega presojanja ter ste se pripravljeni izobraževati.
Obvladate komunikacijo v slovenskem jeziku (govorno in pisno).
Dobro računalniško znanje.
Vozniško dovoljenje B kategorije (terensko delo).


Izziv za vas?

Veselimo se vaše elektronske prijave, do 25. 3. 2019, na e-naslov: #EM#667371437060687d677b247865#EM#. 

K vlogi je potrebno obvezno priložiti: 
* Potrdilo o pridobljeni NPK, varnostni tehnik. 
* Kopijo veljavne službene izkaznice. 
* Dokazilo o delovnih izkušnjah.

Vloge kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali zahtev glede formalne/neformalne izobrazbe in delovnih izkušenj, bodo izločene iz selekcijskega postopka. 

Kraj zaposlitve: Ljubljana in/ali Kidričevo.  Poskusno obdobje: 3 mesece.

Povpraševanje