Svečana listina UM
Prejeli smo svečano listino Univerze v Mariboru za naš doprinos k razvoju Univerze v Mariboru in njenih članic.
Slavnostna podelitev priznanj Bojan
Na slavnostni podelitvi nagrad in priznanj Univerze v Mariboru, Rektorjevem dnevu, je podjetje Tenzor prejelo svečano listino Univerze v Mariboru za aktivno sodelovanje s članicami univerze. Naš doprinos se zrcali v vzajemnem odnosu sodelovanja v prenosu znanja in izkušenj med gospodarstvom in Univerzo v Mariboru. Takšen proaktivni odnos sodelovanja prispeva k uspešnem zapolnjevanju vrzeli med gospodarstvom in znanstveno – izobraževalnimi institucijami. Ponosni smo, da tudi na ta način prispevamo k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru. 

Povpraševanje